layer
layer
layer

Over ons: het team, het bedrijf en de filosofie.

 

Voorstelling zaakvoerder

  • Geboren te Aalst op 20 november 1956
  • Latijns-Griekse Humaniora in het St. Jozefscollege te Aalst
  • Voorbereidend jaar Wiskunde in het St. Amandusinstituut te Gent - Burgerlijk Ingenieur - Architect aan de KUL (richting bouw - fysica)
  • Stage op het Studiebureel Burgerlijke Bouwkunde pvba Hunninck-    Jaenen te Erembodegem (inmiddels verhuisd).
  • Stage om statuut architect te bekomen op het kantoor van architect O.De Landtsheer te Aalst
  • postgraduaat Bedrijfsbeheer aan de KUL
  • Certificaat Fire Safety Engineering – cursus KVIV

Over ons: het team, het bedrijf en de filosofie.

 

Historiek bedrijf

Het bureau werd in 1980 opgericht door Johan Van Dorpe.

Aanvankelijk werkte ondergetekende deeltijds voor het bureel van architect O. De Landtsheer te Aalst, waar hij een reeks opdrachten verzorgde, zowel in de privé-bouwmarkt, als voor de bankwereld (toen nog de Generale Bank) als bijvoorbeeld de Panos-keten.

Sinds 1987 werkt ondergetekende nog uitsluitend voor eigen rekening.

 

Activiteiten

Het bureau is gespecialiseerd in het maken van architectuur-studies voor het bouwen en verbouwen van woningen, appartementen, scholen, banken, horecazaken, hotels, industriegebouwen en winkels.

Ook de stabiliteitsstudies worden zelf verzorgd.

De coördinatie van alle technische-, stabiliteit- en architec-tuurstudies.

Het bureau is ook gespecialiseerd in het bestuderen van en zoeken naar oplossingen voor schadegevallen.

Voor het bestaande gebouwenpatrimonium doen wij audits op het gewenste vlak (stabiliteit, dakdichting, staat van de gevels, alternatief gebruik) en stellen wij de budgetten op om de gewenste wijzigingen aan te brengen – tevens begeleiden wij de uitvoering van deze werken.

Over ons: het team, het bedrijf en de filosofie.

 

Onze filosofie

Een gebouw is als een maatpak, te ontwerpen perfect op maat van de gebruiker, maar zonder een keurslijf te zijn – het moet een synthese zijn van een hele waaier voorwaarden: de levensstijl van de gebruiker, zijn budget, zijn omgeving, het programma, de gegevens van het terrein of van het reeds bestaande bouwwerk, de geldende voorschriften, het gebruik van het gebouw, de toekomstperspectieven, de multifunctionaliteit die eventueel dient ingebouwd te worden.

Wij zijn telkens opnieuw verheugd en verrast door de aankleding en/of latere aanpassingen die worden aangebracht en die mogelijk waren dankzij het kader dat wij samen gecreëerd hebben.